Hidroelektrana

Hidroelektrana


Hidroelektrana se sastoji od hidrauličkog sustava, mehaničkog sustava i uređaja za generiranje električne energije itd. Riječ je o ključnom projektu za realizaciju pretvorbe energije vode u električnu energiju.Održivost proizvodnje električne energije zahtijeva kontinuirano korištenje energije vode u hidroelektranama.Izgradnjom akumulacijskog sustava hidroelektrana može se umjetno prilagođavati i mijenjati raspored hidrauličkih resursa u vremenu i prostoru te ostvariti održivo korištenje hidrauličkih resursa.
U glavnoj radionici hidroelektrane, mosna dizalica općenito je odgovorna za instalaciju važne opreme, osnovno operativno održavanje i rutinsko održavanje.